Privacyverklaring

Aloys van der Schot, hierna genoemd “De Therapeut” gevestigd te Energieplein 52, 5041 NH Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen met de Therapeut via het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.

Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring: