Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie Tilburg

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie.

Je bent hiervoor welkom in mijn praktijk in Tilburg, Den Bosch en Lage Mierde.

Cognitieve therapie

Cognitieve Therapie (CT) is een vorm van psychotherapie waarbij de gedachten en opvattingen over bepaalde gebeurtenissen centraal staan. Het uitgangspunt van deze therapie is dat niet de gebeurtenis zelf negatieve gevoelens of gedragingen oproept maar de ‘gekleurde bril’ waardoor de gebeurtenis wordt gezien.

Door deze ‘disfunctionele’ gedachten om te buigen en te leren gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op gevoelens en waarnemingen.


Cognitieve gedragstherapie

Gedragstherapie

Gedragstherapie is een vorm van psychotherapie die is gestoeld op de theorie dat een groot deel van het menselijk gedrag aangeleerd is. Psychische klachten en andere problemen komen vaak voort uit aangeleerd gedrag. Hoe iemand handelt, bepaalt in belangrijke mate hoe iemand zich voelt.

Binnen gedragstherapie brengen therapeut en cliënt eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens helpt de therapeut de cliënt om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.

Als je een afspraak wilt maken of nog vragen hebt, neem dan contact met mij op.

Aloys

Neem contact op